Classified-portal.com has been launched back in 2011. The website provides services to everyone on FREE online advertising for various purpose such as selling, buying, renting, or even leasing vehicles, houses, vacancies.

Classified-portal.com telah dirasmikan pada 2011. Laman web kami menyediakan perkhidmatan percuma pengiklanan secara atas talian untuk pelbagai fungsi seperti menjual, membeli, menyewa kenderaan, rumah, pekerjaan.